ippan_1
Giáo dục Nhật Bản từ hơn 300 năm trước đã luôn chú trọng việc phổ biến rộng rãi “Đọc, viết và soroban”.
“Đọc, viết và soroban” được coi là nguồn gốc của giáo dục và là giáo dục truyền thống, văn hóa truyền thống của Nhật Bản, tuyệt đối không được lãng quên.
Hiệp hội Xúc tiến Giáo dục truyền thống khu vực có mục đích kế thừa và phổ cập giáo dục truyền thống, văn hóa truyền thống “Đọc, viết và soroban”.

Sơ lược về Hiệp hội   
Hiệp hội Xúc tiến Giáo dục truyền thống khu vực được thành lập với mục đích kế thừa và phổ cập “Đọc, viết và soroban” – Giáo dục truyền thống; văn hóa truyền thống của Nhật Bản. 。
Hoạt động
Tổ chức các khóa học ngắn hạn, các khóa huấn luyện và hội nghị chuyên đề, nhằm nâng cao chất lượng chuyên môn cho các giáo viên giảng dạy môn giáo dục truyền thống như Soroban. Thực hiện các khóa học cấp chứng chỉ giáo viên giảng dạy môn giáo dục truyền thống Soroban.

Dạy đọc, viết và soroban cho trẻ em tại các tổ chức (trường tiểu học) của khu vực.
Thành viên quản trị
Giám đốc đại diện, Giám đốc điều hành Morita Group Co., Ltd. Mr.Taito Morita