1. Có thể mở lớp dạy riêng với tư cách giáo viên có chứng nhận.

Có thể hoạt động với tư cách giáo viên có chứng nhận của Hiệp hội Xúc tiến Giáo dục truyền thống khu vực. Bằng chứng nhận kỹ năng mà Hiệp hội cấp cho bạn có vài trò rất quan trọng. Tấm bằng này không chỉ giúp bạn mở lớp dạy tại nhà mà còn được đánh giá cao khi đi giảng dạy tại các trung tâm văn hóa hay các cơ sở ở địa phương. Ngoài ra với tấm bằng này, bạn có thể nhận được sự hỗ trợ từ trụ sở chính cho việc mở lớp.

2. Với tư cách là giáo viên có chứng nhận, bạn có thể mở khóa học mà mình đã từng học.

Sau khi hoàn thành khóa học Master, bạn sẽ trở thành người làm thủ tục xin chứng nhận, có thể nộp đơn xin cấp chứng nhận cho học sinh tham gia khóa học của mình. Khi đó với tư cách là người chỉ đạo khóa học và gửi đơn xin cấp chứng nhận, bạn sẽ được hoàn một phần tiền từ lệ phí cấp chứng nhận.

3. Ủng hộ việc nâng cao kỹ năng

Chúng tôi có chuẩn bị các hội thảo hay khóa học nâng cao dành cho học viên muốn nâng cao kỹ năng. Bạn có thể chia sẻ niềm vui cùng với những đồng nghiệp cùng chung ý chí.

4. Phát miễn phí Tạp chí của hội

Phát miễn phí thông tin lớp học, tạp chí hội do trụ sở chính phát hành.

5. Chế độ đãi ngộ sự kiện do Hiệp hội chủ trì

Bạn có thể tham gia các sự kiện liên quan đến kiểm tra trình độ hay các hội thảo chuyên đề do Hiệp hội chủ trì.

 

Hội phí thường niên là 10,000 Yên, thu định kỳ vào tháng 4 hàng năm.

Hội viên cá nhân (từ tháng 4 đến cuối tháng 3 năm sau)

・Phí nhập hội là 5,000 Yên

・Phí thường niên là 10,000 Yên

※ Tiền hội phí đã nộp sẽ không được hoàn lại.

※ Việc thay đổi hội phí sẽ được quy định theo nghị quyết của Hội đồng thành viên.

※ Điều kiện để duy trì bằng cấp chứng nhận: Phải là thành viên liên tục của hội.