「Lớp Honogagahara」

Tên lớp Lớp Honogagahara Địa điểm Toyopet Toyokawa cửa hàng
Địa chỉ Thành phố Toyokawa Otori cho 335
Giáo viên Ishiro Ngày khai giảng Thứ sáu
Lớp cho trẻ em 15:40~16:10 Lớp cho học sinh tiểu học 16:10~18:30
Bãi đỗ xe  Vài đơn vị
Thông tin khác Phòng hội nghị Nagoya Toyopet Toyokawa

【Honogagahara lớp học】 Thành phố Toyokawa Otori cho 335 Nagoya Toyopet Toyokawa chi nhánh

trên một bản đồ lớn hơn Okazaki được hiển thị với trẻ em