Kodomo School "Lớp Soroban" "Lớp Thư pháp Kakikata"

Họ tên con của bạn (mục bắt buộc)

Phiên âm Hiragana (mục bắt buộc)

Số điện thoại (mục bắt buộc)

Địa chỉ Email

Soroban hoặc Thư pháp Kakikata (mục bắt buộc)
SorobanThư pháp KakikataCả hai

Tên lớp muốn học

3 tuổiNăm giữa mẫu giáoNăm cuối mẫu giáo cuối mẫu giáo長Lớp 1Lớp 2Lớp 3Lớp 4Lớp 5Lớp 6

Học thử miễn phíLiên hệ

Ngày khai giảng lớp muốn học ※ Vui lòng kiểm tra lịch khai giảng lớp rồi điền vào

※Thời gian học thử
3 tuổi - Cuối mẫu giáo: Học từ 15h40 trong khoảng 20 phút
Lớp 1 - Lớp 6: Học từ 17h30 trong khoảng 20 phút
Vui lòng mang theo dụng cụ ghi chép
 

Câu hỏi, yêu cầu

Chúng tôi sẽ gửi liên lạc báo xác nhận